วัตถุประสงค์

1) มีแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พืชสมุนไพรและยาแผนไทยที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ เป็นศูนย์ศึกษา เรียนรู้และอ้างอิงข้อมูลพืชสมุนไพรและยาแผนไทยของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชน

2) พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ ประชาชนเกิดความมั่นใจและให้ความสนใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น

 กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในชุมชน / อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน

1.สร้างศูนย์กระจายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อรองรับวัตถุดิบสมุนไพร

          กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ลงนามความร่วมมือกับวัดชูจิตธรรมาราม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้พื้นที่ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร ตลอดจนเป็นสถานอนุบาลเพาะพันธุ์พืชสมุนไพรและกระจายสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพรให้เพียงพอ โดยในปีงบประมาณ 2558 กองยาแผนไทยและสมุนไพรได้เริ่มปรับปรุงพื้นที่สวนสมุนไพรและโรงเรือนเพาะกล้าพันธุ์พืชสมุนไพรไปได้กว่า 60 % โดยได้ขนย้ายกล้าพันธุ์พืชสมุนไพรจากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธร จ.ชลบุรี เพื่อนำร่องปลูกและดูแลรักษา ณ สวนสมุนไพรดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดโรงเรือนเพาะกล้าพันธุ์พืชสมุนไพร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้จะมีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อกระจายกล้าพันธุ์พืชสมุนไพรให้แก่กลุ่มเกษตรกรต่อไป 

2.สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน

          กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ลงนามความร่วมมือกับกรมป่าไม้ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ประโยชน์สมุนไพรจากป่าชุมชน โดยในปี 2558 ได้ร่วมกันคัดเลือกพื้นที่ป่าชุมชนที่มีความพร้อมจำนวน 60 แห่ง ประกอบด้วย

-      ภาคใต้ จำนวน 10  แห่ง

-      ภาคเหนือ จำนวน 19 แห่ง

-      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 17  แห่ง

-      ภาคกลางและตะวันออก จำนวน 14  แห่ง

กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาสินค้า OTOP สู่มาตรฐานสากล และกิจกรรมย่อยที่ 5 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด

พัฒนาคุณภาพและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพ มีความน่าสนใจและสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ใน  ทุกเพศทุกวัย โดยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยจำนวน 50 แห่ง รวม 50 ผลิตภัณฑ์

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007